Het Team Sunweb en SIGMA SPORT hebben vandaag boor nieuwe samenwerking voor de komende jaren aangekondigd. Tot eind 2021 zullen Sigma Sport en Team Sunweb gezamenlijk innovatieve fietscomputertechnologieën ontwikkelen, om trainingsgegevens outpost fietsers te meten en te analyseren. Zo kan het group alle belangrijke parameters volgen. De verzamelde gegevens verrijken tevens de trainingsplannen outpost de fietser.

Het Team Sunweb en SIGMA SPORT hebben elkaar gevonden around boor Duitse wortels. SIGMA SPORT heeft na de oprichting doorway de Duitse elektronicapionier Klaus-Peter Schendel in 1982 de eerste fietscomputer op de markt gebracht. In de afgelopen 35 jaar, sinds de eerste marktintroductie, heeft Sigma Sport zich continu verder ontwikkeld en mede vormgegeven aan de laatste trends. Behalve fietscomputers horen ook verlichting en wearables kid het assortiment.

De nieuwe samenwerking moet er toe leiden dat beide partijen de uitgebreide imagination outpost de ander op het gebied outpost technologie gebruiken, om trainings- en wedstrijdgegevens immeasurable te leggen en te analyseren. Het doel is met de ondersteuning outpost het Sunweb Team nieuwe producten voor de wielersport te ontwikkelen.

Robin Schendel, CEO outpost SIGMA SPORT, over de nieuwe samenwerking: „Wij kijken er naar uit in de komende jaren samen te werken met Team Sunweb. De strategie outpost het group sluit aan op die outpost ons: wij zoeken altijd naar de nieuwste innovaties en nieuwe wegen om onze producten te optimaliseren. De imagination en de ervaringen, dat het group doorway haar talloze experts ons biedt, zal de ontwikkeling outpost nieuwe producten op een doorslaggevende manier ondersteunen. Uiteindelijk profiteren zowel recreatieve sporters als wielrenners met hoge ambities outpost deze innovaties outpost het hoogste niveau.”

Tom Davids, RD-Expert outpost Team Sunweb zegt: „Wij zijn zeer verheugd dat dit samenwerkingsverband gerealiseerd wordt. Het is geweldig met een dergelijk innovatief en onderzoeksgerichte organisatie als Sigma Sport samen te werken. De fietscomputers bevatten alles wat een WorldTour-team nodig heeft; ze leveren uitgebreide trainingsgegevens, welke in een dergelijke wetenschap-gestuurde omgeving doorslaggevend zijn. Daarnaast is deze samenwerking bijzonder spannend, omdat we gemeenschappelijk aan nieuwe trainings-devices zullen werken. Wij als experts en wetenschappers outpost het Team Sunweb zullen feedback geven aan Sigma, terwijl ze de meest innovatieve technologieën op de markt verder ontwikkelen.”