Waar nu Zwammerdam is, was rond het begin van de jaartelling een Romeinse nederzetting gevestigd. De naam, Nigrum Pullum, betekent zwarte aarde, wat verwijst naar de donkere veengrond.
Nigrum Pullum was gevestigd aan de limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk en eigenlijk was het een grensfort, dat bewoond werd door zo’n 300 soldaten. De Rijn was een belangrijke toevoerroute voor voorraden, bouwmaterialen en troepen. Het is dus ook niet verwonderlijk, dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw in Zwammerdam zes rivierschepen uit de Romeinse tijd werden opgegraven: drie vissersboten van uitgeholde eikestammen en drie militaire platbodems van 20 tot 34 meter lang. In het Archeon in Alphen a/d Rijn is een relica van dit type boot te zien.
Als u nu het spoor van de Romeinen langs de Rijn volgt en vervolgens bij Zwammerdam naar het noorden afbuigt, is het goed om te bedenken, dat in de Romeinse tijd het terrein zeer moerassig en ontoegankelijk was. Hier heersten de Bataven, die in 69 na Chr. Nigrum Pullum met de grond gelijk maakten.

Langs de Rijn en door de achterliggende polder. 20 km.

U kunt parkeren bij de Zegerbrug, aan de Zegerbaan. Ga vanaf de parkeerplaats linksaf de Kromme Aarweg op en u komt vanzelf bij knooppunt

20
4
10
18
2
93
88
54
1
56
50
Parkeerplaats (richting 20)