Rotterdam-Delfshaven

Delfshaven is begonnen als (zoals de naam al zegt) de haven van Delft. In 1389 nam de aanleg van de Delfshavense Schie een aanvang om Delft een verbinding te geven met de zee via de Maas. Rond de monding van die Schie ontstond Delfshaven. In de loop der eeuwen groeide...

Nieuwe Maasroute

Maassluis is de bakermat van de sleepvaart. In de 19e eeuw waren hier het sleepvaartbedrijf L. Smit & Co en het scheepsbergingsbedrijf W.A. van den Tak gevestigd. Na de latere fusie ontstond het nog steeds fameuze bedrijf Smit-Tak. Ook al komt deze route niet aan...