Nog voor u op de fiets stapt (of na uw fietstocht) is Gouda een bezoek meer dan waard. Gaat u vooral kijken naar de Goudse Glazen, de gebrandschilderde ramen van de St. Janskerk.
Al in de 12e eeuw werd de woeste grond van het huidige Boskoop gecultiveerd. Ook hier speelt de veengrond weer een belangrijke rol, maar dit veen was minder geschikt voor turfwinning. Boomteelt, daarentegen, was bijzonder succesvol. Vanaf 1222 was het gebied eigendom van de abdij van Rijnsburg en het is niet onaannemelijk dat van daaruit de kweek van fruitbomen werd gestimuleerd. Boskoop heeft zijn naam gegeven aan de bekendste appel van Nederland, de goudreinette, die officieel de “Schone van Boskoop” heet. Het hele gebied wordt doorsneden door slootjes; al in de Middeleeuwen lag hier zo’n 2000 kilometer aan sloten. De tussenliggende “eilandjes”  zijn vaak niet breder dan 15 meter en daartussen liggen vaak nog smallere eilandjes, zgn. elzenakkertjes, die bedoeld zijn als windkering.

Van Goudse kaas naar Boskoopse sierteelt. 27,5 km.

U start aan de Markt  in Gouda. Op Markt 45 is de Fietsers Welkom-locatie restaurant Belvédère gevestigd. Vanuit Belvédère gaat u rechtsom naar het station over de Kleiweg. Daar vindt u knooppunt

De Goudse Waag – Kaas en Ambachtenmuseum
Markt 35
Geopend: 1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. Elke donderdag: 10.00-17.00 uur.
42
43
44
10
22
16
Boomkwekerijmuseum Boskoop, Reijerskoop 54
Geopend: 1 april t/m 30 september dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur
1 oktober t/m 31 maart dinsdag t/m vrijdag 13.30-16.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur
5
11
9
15
12
28
29
41
Fietsers Welkom (richting 42)