Maassluis is de bakermat van de sleepvaart. In de 19e eeuw waren hier het sleepvaartbedrijf L. Smit & Co en het scheepsbergingsbedrijf W.A. van den Tak gevestigd. Na de latere fusie ontstond het nog steeds fameuze bedrijf Smit-Tak.
Ook al komt deze route niet aan de kust, het is toch vooral de zee die hier haar macht laat voelen. Eens te meer is dat zichtbaar bij de Maeslantkering, de indrukwekkende beweegbare stormvloedkering, die onderdeel is van het Deltaplan. Als in 1953 grote delen van Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland onder water lopen, met 1800 slachtoffers tot gevolg, wordt besloten tot het Deltaplan, dat Nederland moet beschermen tegen de zee. In 1986 wordt in Zeeland als laatste groot project de Oosterscheldedam voltooid. Maar daarmee is Zuid-Holland nog niet veilig. In 1987 gaat de bouw van de beweegbare waterkering van start.

Een route langs het laatste stuk van de indrukwekkende Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. 35 km.

U start bij het TOP (Toeristisch Opstap Punt) Maasland aan de Kortebuurt. Ga vanuit het TOP rechtsom over de Kortebuurt onder de A20 door. Rechtdoor naar knooppunt

41
75
42
40
37
Het Keringhuis/Maeslantkering, Maeslantkeringweg 139
Geopend: maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur, zaterdag, zondag en feest¬dagen  11.00 – 17.00 uu
22
19
18
23
28
36
35
38
Nationaal Sleepvaartmuseum – Gemeentemuseum, Hoogstraat 1-3
Geopend: dinsdag t/m zondag 13.30-16.30 uur
39
TOP (richting 41)