Een groot deel van de Nieuwkoopse Plassen is eigendom van Natuurmonumenten. Het is een bijzonder gebied met een groot oppervlak aan rietvelden, dat ook van invloed is op de unieke flora en fauna. Bijzondere moerasvogels, zoals de grote en de kleine karekiet, de roerdomp en de snor vinden hier hun thuis. In de winter zijn veel ganzen en eendesoorten te vinden en ook aalscholvers, lepelaars en purperreigers worden gesignaleerd.
De Nieuwkoopse Plassen bestaan uit twee diepe veenplassen, de Noordeinderplas en de Zuideinderplas. Heel bijzonder is het fietspad tussen Nieuwkoop en De Meije, dat dwars door de Zuideinderplas loopt. U zult het zien tussen knooppunt 53 en 55.

Rondje door het natuurgebied om de plassen. 32 km.

U start bij het TOP Nieuwkoop aan de Provinciale Weg (N231). Steek vanaf het TOP de Provinciale Weg over en ga de Nieuwveenseweg in. Bij de scherpe bocht naar links slaat u rechtsaf de Dorpsstraat in richting knooppunt

53
55
60
57
65
80
24
82
79
83
Poldermuseum, Noordenseweg 23B
Geopend: woensdag en zaterdag van 10-16 uur
TOP (richting 53)