De Kagerplassen lenen zich bij uitstek voor een fietsrondje; niet te lang, niet te kort en door een mooi landschap. Deze aaneenschakeling van grotere en kleinere meertjes en poelen speelt een belangrijke rol in het waterbeheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De Kaag heeft een functie bij het bergen en doorvoeren van water en is daarmee een belangrijk onderdeel van het zogenaamde “boezemstelsel”. De boezem is eenvoudigweg dat deel van het water dat geen vast peil heeft. Dat wil niet zeggen dat er niet naar een bepaald peil wordt gestreefd. Dit peil noemt men het streef- of boezempeil. U zult onderweg een aantal molens tegenkomen, waarvan enkele nog steeds in functie zijn. Bovendien zult u zien dat de Kaag een groot aantal eilandjes kent, waarvan een deel bewoond is; op Kaageiland ligt een compleet dorp.

Een fietsrondje om de Kagerplassen met onderweg een pontje. 19 km.

U start bij  het TOP (Toeristisch Opstap Punt) Teylingen, bij station Sassenheim. Ga m et uw rug naar de A44 de Wasbeeklaan op en volg hem rechtsaf naar knooppunt

76
78
81
39
8
25
51
TOP