Delfshaven is begonnen als (zoals de naam al zegt) de haven van Delft. In 1389 nam de aanleg van de Delfshavense Schie een aanvang om Delft een verbinding te geven met de zee via de Maas. Rond de monding van die Schie ontstond Delfshaven. In de loop der eeuwen groeide het stadje in welvaart, mede door haringvisserij en walvisvaart. Maar het bleef een “kolonie“ van Delft tot 1795, toen het zich zelfstandig verklaarde, zij het onder protest van Delft.
Bij Amerikanen is Delfshaven vooral bekend omdat van daaruit de Pilgrims naar Amerika zijn vertrokken. Pilgrims waren Engelse geloofsvluchtelingen, die 12 jaar in Leiden hadden gewoond en gewerkt. Toen in 1620 het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog dreigde af te lopen vonden ze het veiliger om naar het nieuwe land aan de overzijde van de oceaan te vertrekken. In Delfshaven stapten ze op de Speedwell, die hen naar Engeland bracht waar ze overstapten op de Mayflower. Weken later zetten ze voet aan wal in Amerika. En daarmee zijn ze voor Amerikanen de grondleggers van de Verenigde Staten.
Een bezoek meer dan waard is de scheepswerf van “De Delft”. Deze reconstructie van een 18e eeuws houten schip is de grootste van zijn soort in Europa.

Een stadse route rond de Nieuwe Maas. 28 km.

U start bij Ahoy. Achter Ahoy ligt knooppunt

48
60
Belasting & Douanemuseum, Parklaan 14-16
Gesloten tot medio 2012
58
59
Scheepswerf De Delft, Schiehaven 15
Geopend: woensdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur, zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur
10
9
6
7
8
38
57
Landhuis De Oliphant, Kromme Zandweg 90
Niet toegankelijk voor publiek
49
48