Het recreatiegebied Vlietland is een typisch voorbeeld van natuur in een verstedelijkte omgeving. Aan de horizon is altijd zichtbaar dat u midden in de Randstad zit. Niettemin biedt dit gebied een adempauze in het jachtige bestaan van de stadsmens, met de mogelijkheid even te genieten van de natuur. Tussen de knooppunten 94 en 95 passeert u aan weerszijden de vogelplas Starrevaart, dat u een blik gunt op een brede variatie aan watervogels.

Een rondje om de Vlietlanden tussen Voorschoten en Leidschendam. 13 km.

Er zijn diverse parkeerterreinen aan de noordkant van de Vlietlanden. Wij gaan uit van Weegbree, aan het Bleipad. Ga linksaf de Rietpolderweg op en volg deze tot u komt bij knooppunt

92
Paviljoen Vlietland, Rietpolderweg 13
Geopend: dagelijks vanaf 11.00 uur, tot 31 oktober
94
81
95
92